50ปี
15 เรื่องราวจากรั้วสีบลู

PSU 50th MV 02

ศิษย์ ม.อ. ว่าไง!? เมื่อ "อธิการบดี" กล่าวถึงสถาบันแบบนี้

เปิดแคปซูลเวลา กึ่งศตวรรษ สงขลานครินทร์

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ม.อ.วิจัย ขึ้นหิ้งใช่ไหม?

เปิดบ้าน ม.อ. หาดใหญ่

สุขสุดใจ "ปัตตานี" สัมผัสของดีในชายแดนใต้

เรื่องเมาท์จากขุมเหมือง เมืองไข่มุกอันดามัน

ม.อ.เมืองร้อยเกาะ บ่มเพาะวิชาการ ทำงานเพื่อสังคม

2017 อันซีนเมืองตรัง ดังไกลกว่าหมูย่าง

2017 ม.อ.กับนานาชาติ

2017 ถึงเราจะไม่ใช่เด็กช่าง แต่ถ้า "ใจ" เธอพังเราก็ซ่อมให้ได้

ม.อ.ท้าพิสูจน์ ยางดีแดนใต้

รู้หรือไม่? ปัตตานีมียอดมนุษย์ (ศาสตร์)

PSU50years | PSU Alternative for International Student

PSU50years | PSU Beautiful with International Standards

5 ทศวรรษแห่งการยืนหยัด สู่ศตวรรษแห่งความยั่งยืน