50ปี
DOWNLOAD CENTER
PSU LOGO
โลโก้ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (En)
โลโก้ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (TH)
PSU PHOTO
Have a good Day
แวะมาส่งยิ้ม
Happy Monday
สวัสดีวันอังคาร
Hello Wenesday
สุขสันต์ วันพฤหัสฯ
Smile It's Friday
Enjoy Tour Saturday
Sunday Morning
egwegew
Nhhh
LINE STICKER
ซื้อ
น้องศรีตรัง & พี่ลูกยาง
น้องศรีตรัง & พี่ลูกยาง จัดทำขึ้นเพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี ม.อ. ขอเชิญชวนเหล่าลูกพระบิดามาร่วมกันซื้อใช้หรือแจก เพื่อย้อนสู่ความทรงจำดีๆ กันนะคะ
ซื้อ
พี่ ไอไวซ์
I-WiSe เป็นคำย่อของ Integrity Wisdom และ Social Engagement เพื่อส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ซื้อ
ค้างคาวน้องเผือก
"น้องเผือก" เป็นสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี น้องเผือกเป็นค้างคาวชนิดใหม่ซึ่งค้นพบโดยนักวิจัยของเรา